Karlie von der Kanisfluh   WT: 08.08.2008  ZB: V   SchH 2    V: Ober v. Bad Boll   M: Aska vom Riedgarten

Rambo von Zornkeltinka WT: 09.05.2013    V: Schumann v. Tronje   M: Chayenne v. Karthäuser Löwentor

Raul von Zornkeltinka WT: 09.05.2013    V: Schumann v. Tronje  M: Chayenne vom Karthäuser Löwentor

                            Gomez vom Königsee